Peer-Assisted Learning (PAL)

Peer-Assisted Learning (PAL)


Wat is PAL? 

PAL staat voor Peer Assisted Learning en is een sociaal en studentikoos studie-initiatief van Politika voor en door studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen aan KU Leuven.

Het idee is voortgekomen uit het principe van “Peer Teaching”. Dit is een leermethode waarbij ouderejaars, dit zijn dus studenten die het vak met succes afgelegd hebben, worden ingeschakeld als een soort van lesgevers. Peer Learning omschrijft een algemene werkvorm waarin peers van elkaar leren zonder de directe tussenkomst van een docent.

Het PAL-project is één van de initiatieven van studentenverenigingen die eerstejaarsstudenten probeert te ondersteunen in het overgangsproces van het middelbaar naar het hoger onderwijs. Politika probeert met dit project een ambassadeur te zijn van inclusieve, studentgeoriënteerde onderwijsvernieuwing. Op die manier hoopt politika om, als studentenvereniging, er ook te zijn voor studenten op vlak van hun studies.

Binnen Politika is het pal-concept uitgewerkt in een manier waar er veel vrijheid wordt gelaten aan de studenten. Er worden groepjes gevormd waarin twee tutoren gekoppeld worden aan een groepje van 6 tot maximum 10 tutees. De groepjes komen elke week een uurtje, of om de twee weken twee uren samen om bepaalde aspecten van de leerstof te overlopen. Verder worden er doorheen de sessies tal van tips en tricks gegeven over hoe je om kan gaan met bepaalde leerstof, hoe je best een examen voorbereid, wat je kan verwachten, samen opstellen van blokschema’s,…

Voor wie is PAL?

PAL-tutees

Alle studenten, ongeacht hun achtergrond, die een vak opnemen die valt binnen het lessenpakket van een eerstejaarsstudent die communicatie wetenschappen of politieke en sociale wetenschappen volgt aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

Ook studenten die een schakelprogramma volgen, waar een eerstejaarsvak in hun programma zit, kunnen zich opgeven als tutee.

PAL-tutoren

Alle ouderejaarsstudenten die geslaagd zijn voor de eerste fase van hun opleiding kunnen zichzelf opgeven om tutor te worden binnen het PAL-project, ongeacht hun leeftijd. Zij die nog niet voor alle vlakken geslaagd zijn kunnen zich ook opgeven, op voorwaarde dat ze voor maximum twee vakken niet geslaagd zijn. Zij worden dan samen gezet met een tutor die wel voor alle vakken een voldoende gehaald hebben. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat iemand die een onvoldoende gehaald heeft, ook vanuit die ervaring nieuwe studenten kan helpen in het ontwikkelen van hun studiemethode.

Waarom deelnemen aan PAL?

Voor de tutees

Politika startte het PAL-project omdat politika zich mee wil inzetten om studenten te helpen slagen in hun opleiding. Met het project probeert politika tegemoet te komen aan de vraag rond extra studiebegeleiding die reeds enkele jaren kwam vanuit de nieuwe studenten. Met PAL biedt politika die ondersteuning via een informeel en toegankelijk medium aan, dat bovendien gratis is. Deze ondersteuning moet gezien worden als een (vrijwillige) aanvulling op de professionele begeleiding die vanuit de KU Leuven en de faculteit zelf voorzien wordt. Op die manier probeert politika bij te dragen aan een verbetering van de studieresultaten van de studenten die aan de faculteit Sociale Wetenschappen studeren.

Voor de tutoren

Ook de ouderejaars zijn er voordelen die zij uit hun deelname aan het PAL-project kunnen halen. Ook voor hen helpen de wekelijkse sessies bij het verder ontwikkelen van hun communicatieve en sociale vaardigheden. Doordat je op een systematische manier voor een groep zal spreken, komt dat zowel je presentatievaardigheid als je kwaliteiten als gespreksleider ten goede. Verder heeft het feit dat je reeds geziene leerstof nogmaals behandeld,  een positieve invloed op je verdere academische carrière. Doordat je de leerstof creatief verwerkt en uitlegt aan anderen, zal je eigen inzicht in de leerstof nog verbeteren en die diepere inzichten kunnen meegenomen naar vervolgvakken in de bachelor.

Verder is het ook zo dat de tutoren een certificaat krijgen dat officieel erkend wordt door de KU Leuven. Dit wordt dan ook ondertekend door de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Inschrijven voor PAL

Voor tutees (eerstejaars)

Meer informatie over wat Peer Assisted Learning inhoudt en hoe je je kan inschrijven, wordt gegeven tijdens de onthaalsessie voor eerstejaarstudenten op de eerste dag van het academiejaar.

Aankondigingen en mogelijkheden tot inschrijving voor PAL kan je via onderstaande inschrijftool.

Voor tutors (ouderejaars)

Als tutor kan je je inschrijven voor een semester of een volledig academiejaar.

Aankondigingen en mogelijkheden tot inschrijving voor PAL kan je via onderstaande inschrijftool. Voor de tutor-inschrijvingen mag je ook mailen naar pal@politika.be.

Inschrijven voor PAL-recht

Voor het OPO ‘Inleiding tot het Recht’ voorzien wij vanuit PAL Politika aparte PAL sessies.

Het is al enkele jaren zo dat wij voor het inrichten van deze sessies samen werken met de studentenkring van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, VRG.
Aangezien zij dag in dag uit werken met een codex, ingewikkelde wetteksten, enzovoort, zijn er geen betere studenten dan van deze kring om de fijne kneepjes van het studeren van een rechtsvak door te geven. Ook zij werken vanuit eigen ervaring en mogen dus niet gezien worden als een (professionele) bijlesgever.

Bij PAL-Recht worden de studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen verdeeld in kleine groepjes en toegewezen aan één tutor die aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid studeert. Zij komen ongeveer vier keer samen in het semester en gebruiken Facebook als communicatiekanaal.

PAL-Recht is heel populair, maar de plaatsen zijn jammer genoeg beperkt. Er worden per jaar 100 plaatsen voorzien en wij hanteren de regel: ‘First come, first served’. De inschrijflink wordt geopend op deze site in het tweede semester. Ze blijft geopend, ongeacht het aantal inschrijvingen. Eenmaal de 100 bereikt is, wordt er daaromtrent een melding gepost in de verschillende bachelorgroepen. Iedereen die zich later inschrijft komt op een wachtlijst terecht.  Indien er nog plaats is, worden zij dan via mail gecontacteerd. De groepjes worden op het einde van de derde week van het academiejaar gevormd zodat de sessies zelf vanaf week 4 van start kunnen gaan.


Contact personen

Algemeen mailadres: pal@politika.be 


Thomas Brouns    Verantwoordelijke PAL   thomas@politika.be 

Kristof Moeskops  kristof@politika.be{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x