Wat is PAL?

Wat is PAL?

PAL staat voor Peer Assisted Learning en is een sociaal en studentikoos studie-initiatief van Politika voor en door studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen aan KU Leuven.

Het idee is voortgekomen uit het principe van “Peer Teaching”. Dit is een leermethode waarbij ouderejaars, dit zijn dus studenten die het vak met succes afgelegd hebben, worden ingeschakeld als een soort van lesgevers. Peer Learning omschrijft een algemene werkvorm waarin peers van elkaar leren zonder de directe tussenkomst van een docent. PAL kan omschreven worden als een manier waarop “People, who are not professional teachers, help and support the learning of others in an interactive, purposeful and systematic way” (Topping, 2000, p. 6). De ouderejaars worden tutoren genoemd en de eerstejaars worden tutees genoemd. Het is dus niet zo dat PAL gezien kan worden als een alternatief voor professionele bijles aangezien onze tutoren dit geheel vrijwillig doen en niet de kwalificaties bezitten die een (betalende) lesgever wel heeft.

Het PAL-project is één van de initiatieven van studentenverenigingen die eerstejaarsstudenten probeert te ondersteunen in het overgangsproces van het middelbaar naar het hoger onderwijs. Politika probeert met dit project een ambassadeur te zijn van inclusieve, studentgeoriënteerde onderwijsvernieuwing. Op die manier hoopt politika om, als studentenvereniging, er ook te zijn voor studenten op vlak van hun studies.

Binnen Politika is het pal-concept uitgewerkt in een manier waar er veel vrijheid wordt gelaten aan de studenten. Er worden groepjes gevormd waarin twee tutoren gekoppeld worden aan een groepje van 6 tot maximum 10 tutees. Alle eerstejaarsvakken, op ‘Sociale Statistiek’ en ‘Inleiding tot het recht’ na, worden in verschillende sessies behandeld. De groepjes komen elke week een uurtje, of om de twee weken twee uren samen om bepaalde aspecten van de leerstof te overlopen. De tutees geven op voorhand aan waar voor hen de moeilijkheden liggen, zodat er in de PAL-sessie daar specifiek op ingegaan wordt. De leerstof wordt, in de mate van het mogelijke, op een interactieve manier verwerkt. Op die manier leren de tutees verschillende leermethodes, die ze dan ook eventueel zelf in hun studiemethode kunnen implementeren. Verder worden er doorheen de sessies tal van tips en tricks gegeven over hoe je om kan gaan met bepaalde leerstof, hoe je best een examen voorbereid, wat je kan verwachten, samen opstellen van blokschema’s,…


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x