Politika - Studenten Sociale Wetenschappen
Contact | Studentenportaal | Links | Forum

U bent hier: politika

Politika


Profiel van de kring

'De kring bestaat door, maar vooral ook voor studenten'. Deze uitspraak is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het feit dat er een kring bestaat, komt doordat er mensen zijn die zich oprecht engageren voor hun medestudent. In wat vertaalt dat engagement zich ? Ons belangrijkste streefdoel is de student op de hoogte houden van het reilen en zeilen van Politika. Hiervoor hanteren we verschillende kanalen, oa. website, ps, nieuwsbrief, onze stem. Ook onze kringvergaderingen zijn openbaar, wat dus wil zeggen dat iedereen er naar toe kan komen en zijn zegje kan doen. Een kringvergadering is voornamelijk gericht op zelfevaluatie. Politika evalueert de voorbije en komende activiteiten en de functies. Op een KV wordt er soms een standpunt ingenomen. Als sociale wetenschapper vinden we het onze taak om een maatschappelijk standpunt omtrent een belangrijk onderwerp in te nemen.

Een andere doelstelling van Politika is de band met de faculteit aanhalen. De kring is en blijft in grote mate afhankelijk van de goodwill van de faculteit. Daarom is het essentieel, en dan vooral met het oog op de toekomst, dat we de goede verhouding met de faculteit die er reeds is, behouden en waar mogelijk nog verder uitwerken. Als laatste willen we nog eens benadrukken dat de kring er is voor iedereen. Dus als je vragen of suggesties hebt, aarzel niet om binnen te springen op ons politika secretariaat, een mailtje te sturen (politika@politika.be) , je mening neer te typen op ons forum of 1 van de kringleden vast te klampen.

We hopen dat we samen met jullie een tof academiejaar tegemoet gaan !


Geschiedenis

Politika is de in 1943 door Prof. Dr. Fernand Lehouck gestichte faculteitskring van de faculteit sociale wetenschappen aan de K.U.Leuven. Politika is een Vereniging Zonder Winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Op de Algemene Vergadering van LOKO verdedigt Politika de belangen van haar studenten door middel van haar drie stemmen (+2000 studenten). De geschiedenis van Politika valt op te delen in 3 fasen.

1. Traditionele faculteitskring (1943-1963)

Politika werd in 1943 gesticht door Prof. dr. Fernand Lehouck. Binnen de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen streefde Politika naar het uitbouwen van een hechte leefgemeenschap van professoren, studenten en oud-studenten. De werking bestond uit 3 delen: vorming, bedrijfsbezoeken en studentikoze ontspanning. De vorming bestond uit debatten, studiedagen en lezingen. De bedrijfsbezoeken gingen vaak naar grote buitenlandse bedrijven. Meestal werden er dan ook activiteiten georganiseerd met de plaatselijke zusterkring van de faculteit sociale wetenschappen. Tenslotte was er de studentikoze ontspanning. Zoals alle faculteitskringen distantieerde Politika zich van de regionale clubs. Toch behield Politika de clubtradities als linten (blauw-wit-blauw), een schild, kringlied, dopen en cantussen. Ook traditionele clubterminologie als praeses, Moeder Politika, por, schacht, zedenmeester en clubleider werd door Politika gebruikt. In de laatste jaren van deze fase ontwikkelt zich geleidelijk een syndicale belangstelling, die definitief doorbreekt in academiejaar 1963-64. Belangrijk voor deze verdere syndicale bewustwording is de oprichting in 1960-61 van de Nationale Vereniging van de Studenten in de Sociale Wetenschappen en de effectieve deelname vanaf 1962-63 aan het jaarlijks congres van de FIESP (Fédération internationale des étudiants en Science Politique), gevestigd te Genève. Politika had vanaf academiejaar 1957-1958 tot academiejaar 1963-1964 het kringblad ‘Politica-Junior’.

2. Studentensyndicalisme en maatschappijkritisch engagement (1963 - ?)

In de jaren 1960 werd de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen een Instituut, daarna een subfaculteit en tenslotte faculteit. Op korte tijd kende de faculteit een explosieve groei: het aantal studenten vertiendvoudigde op twee decennia (1950 - 1970). Politika maakt dezelfde groei mee; aanvankelijk in het faculteitenkonvent (FK) en de Algemene StudentenRaad (ASR) en later in de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) kwam Politika steeds meer aan de spits te staan.

Van uitzonderlijke betekenis voor het maatschappijkritische karakter van Politika was het eerste syndicaal congres van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) in februari 1963. In de resoluties van VVS werd gepleit voor medebestuur van de studenten in het beheer van de universiteit. Politika profileert zich daarna te Leuven als dé vooruitstrevende kring. De vertegenwoordigers van Politika zijn ervan overtuigd dat een werkelijk democratische samenleving kan en moet groeien uit een gedemocratiseerde universiteit. Slechts een omwenteling in de samenleving zal de uitbouw van een werkelijk democratisch hoger onderwijs mogelijk maken. Politika moest gelden als model voor de nieuwe samenleving. Hiertoe werd de oude structuur van de kring aangepast en aangevuld met een eigen gecoördineerde studiedienst en een permanent secretariaat. Er werd in de jaren 1960, 1970 en 1980 veel betoogd in Leuven. Het hoogtepunt hiervan vormen de wekenlange studentenprotesten in het voorjaar van 1968. Politika en haar studenten speelden hier een belangrijke rol in. Politika was echter niet alleen in Leuven actief. Zo durfde Politika tijdens de stakingen in de Limburge steenkoolmijnen de stakende arbeiders al eens een hart onder riem gaan steken.

Hoewel het maatschappelijk engagement van de studenten van de faculteit sociale wetenschappen weinig afneemt, splitst preses Marc Leflot Politika in academiejaar 1972-73 op in het Kringburo (studentgerelateerde zaken, sport, cultuur) en het Politiek buro (maatschappij-gebeuren). Politika had van academiejaar 1963-1964 tot academiejaar 1968-1969 het kringblad ‘Het Juniorke’.

3. Het huidige Politika

Politika vertegenwoordigt alle studierichtingen binnen de faculteit sociale wetenschappen van de K.U.Leuven. De vier grootste hiervan zijn politieke wetenschappen, sociologie, communicatiewetenschappen en sociale en culturele antropologie. Omwille van de geschiedenis van de faculteit en de huidige gezamelijke eerste bachelor van politieke wetenschappen en sociologie wordt naar deze richtingen vaak gerefereerd als Pol&Soc.De verschillende werkgroepen binnen Politika organiseren heel diverse activiteiten. Eén van de bekendste Politika activiteiten is de Nederlandstalige fuif. Politika heeft sinds academiejaar 1969-1970 het kringblad ‘Polstok’.

Het moderne Politika logo verwijst naar de drie geledingen van Politika vzw: Kring, Cursusdienst en Kaffee. Deze drie geledingen werken onafhankelijk aan de doelstellingen zoals in de Politika statuten bepaald.

Presides/Kringcoordinatoren:

aanvullingen? politika@politika.be

1943-1944: Fernand Lehouck
1944-1950: ?
1950-1951: Daniël Baeskens
1951-1952: Hans Wijers
1952-1953: Ferdinand De Winter
1953-1954: Leo Boon
1954-1955: Rob Cornelissen
1955-1956: [[Karel Dobbelaere]]
1956-1957: Frans Wachters
1957-1958: René Bodson
1958-1959: Norbert Vits
1959-1960: Luk Storms
1960-1961: Luk Storms
1961-1962: Staf Nimmegeers
1962-1963: Albert Pepermans
1963-1964: August Hoes
1964-1965: Willy Goetstouwers
1965-1966: Hugo d'Hertefelt
1966-1967: Jan Mondelaers
1967-1968: Michiel Vandenbussche
1968-1969: Michiel Vandenbussche
1969-1970: Luk Vermost
1970-1971: ?
1971-1972: Urbain Claeys
1972-1973: Marc Leflot en Ludo Beulen
1973-1974: Marc Leflot en Ludo Beulen
1974-1975: Chris Van Boechout
1975-1976: Siel Van der Donckt
1976-1977: Walter Van Wolputte
1977-1978: Terry Verbiest
1978-1979: Diane Waumans
1979-1980: Kris Boenders
1980-1981: ?
1981-1982: Eric Junes
1982-1989: ?
1989-1990: Sigurd Vangermeersch
1990-1991: Els Van Weert
1991-1992: Bart Cambré
1992-1993: Wouter Van Besien
1993-1994: Koen Room
1994-1995: Chris Brouwers
1995-1996: Wim Van der Meersch
1996-1997: Steven Van Dessel
1997-1998: Thomas Peeters
1998-1999: Roeland Smets
1999-2000: Stefaan Decapmaker
2000-2001: Peter Geerts
2001-2002: Sophie Veugelen
2002-2003: Sofie Cleeren
2003-2004: Guy Moors
2004-2005: Bart Devlieger
2005-2006: Liesbeth Spaas
2006-2007: Kasper Demol
2007-2008: Thomas Vandormael
2008-2009: Joke Schoofs
2009-2010: Ruben Degraeve
2010-2011: Bram Smits
2011-2012: Caroline Vernaillen

Het 'oude' Politika kringlied, Geschreven door L. Crijns & C. Monsieur:

1. Midden vruchtbaar' Lage Landen,
Aan het bruisend Noordzeestrand,
Leeft ons volk in duurbre banden,
Steeds verknocht aan 't Vaderland.
Vastgehecht aan taal en zeden,
Diep doordrenkt van rust en vree,
Nog verkleefd de Kerk tot heden,
Willen dienen wij gedwee.

Refrein:

Jonge politiekers, goede praters,
Sterk bezield met 't zuiverst' ideaal,
Flink gesteund door wijzen raad der Paters,
Zijn we vastgelovend allemaal.
Midden ongeschonden Vlaamse meisjes,
Houden we van pint en joligheid,
Later doen, wat nu reeds wij bereiden:
Politika, voor 't volk, ten strijd.

2. In ons wemelend oude Loven,
Met haar professorenmacht,
Komen wij de last te boven,
Putten wij de volle kracht.
Door de studie van de bronnen,
'Die het volk ten goede richt,
Door geloof, kultuur gewonnen,
Voor een beter toekomstzicht.

Politika Kaffee & secretariaat

Het Politika secretariaat verhuisde aanvankelijk naargelang de verschillende bestuurders nogal eens van plaats. Na de vestiging van het Politika secretariaat in de Mechelsestraat, het groot Begijnhof 29 en in de Dagobertstraat, bevindt het huidige secretariaat zich op de campus van de faculteit sociale wetenschappen.

Het eerste onroerend goed dat Politika bezat was het ‘fakulteitshuis Politika’ in de Tiensestraat 82, waarvan de plechtige opening plaatsvond op 12 oktober 1966. In 1974-75 verhuisde Politika kaffee naar Parkstraat. Het huidige ‘Politika Kaffee’ bevindt zich in de Tiensestraat.

(Deze tekst is terug te vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Politika_%28studentenvereniging%29)


Kringvergaderingen

De kringvergadering is het moment waarop de mensen van de kring gaan samen zitten en de voorbije week even overlopen en komende activiteiten en dergelijke bespreken. Het bijzondere van de Kringvergaderingen is dat ze openbaar zijn: iedereen is dus welkom om één van onze vergaderingen bij te wonen, en uiteraard zelf ook een inbreng in de vergadering te hebben. Ook de verslagen worden achteraf bekend gemaakt via de website. De kringvergadering gaat gewoonlijk door in het CK lokaal (1e verdieping Politika Kaffee). Voor datum en tijdstip van de volgende KV verwijzen we jullie graag door naar onze verslagen-pagina!


Dagelijks bestuur

Dagelijks Bestuur: db@politika.be

Algemene vergadering

Av: av@politika.be 


Statuten en HR


 

kbc

 

 

 
Forum


Binnenkort

Kalender
Deze week
Evenement toevoegen
Rss

Filmpoll

Stem nu!


Partners
IEBA